ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ


010303 & 010304
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΟΧΟΥ ΕΣΩΤ ΗΟΝDΑ ΕΜΠΡΟΣΘ. & ΟΠΙΣΘΙΟΣ

010305 & 010306
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ) ΕΞΩΤ ΗΟΝDΑ ΟΠΙΣΘΙΟΣ & ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ

010302
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΟΧΟΥ ΕΣΩΤ ΗΟΝDΑ ΑSΤRΕΑ ΟΠΙΣΘ

010301
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΟΧΟΥ ΕΣΩΤ ΗΟΝDΑ ΑSΤRΕΑ ΕΜΠΡΟΣ

010308
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ) ΕΞΩΤ ΑSΤRΕΑ ΟΠΙΣΘΙΟΣ
010318
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΞΩΤ.
INNOVA
 

010315
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΑΦΑΛΟΥ ΗΟΝDΑ C50C

010307
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ) ΕΞΩΤ ΑSΤRΕΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ

010350
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΞΑΤΜ. HONDA C50C

010316
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΑΦΑΛΟΥ ΗΟΝDΑ ΑSΤRΕΑ

010344
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ) ΕΞΩΤ.ΚΑΖΕ-R ΟΠΙΣΘΙΟΣ

 010341
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΟΧΟΥ ΕΣΩΤ. KAWASAKI KAZE-R ΟΠΙΣΘΙΟΣ

010326
ΥΑΜΑΗΑ F1Z
ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΞΩΤ.
 
010321
 ΥΑΜΑΗΑ F1Ζ-R
ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΣΩΤ.

010322
ΥΑΜΑΗΑ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΕΣΩΤ.
CRYPTON-R-DISK
F1Z SPORTY
010320
YAMAHA
ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΣΩΤ.
CRYPTON-R-DISK
F1Z / T-50
010329
YAMAHA
ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΞΩΤ.ΔΕΞΙΟΣ
CRYPTON-R-DISK
Z125

 010327
YAMAHA
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΕΞΩΤ.
CRYPTON -  DISK /   T-50
Z 125 / F1Z
010328
YAMAHA
ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΞΩΤ.ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
CRYPTON-R-DISK
Z125
 
 
 

010311
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΠΟΔΙΑΣ ΗΟΝDΑ C50 ΣΕΤ

010312
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΠΟΔΙΑΣ ΗΟΝDΑ C50C/ΑSΤRΕΑ ΣΕΤ