ΑΦΟΙ Ν. ΜΕΡΜΗΓΚΑ Ο.Ε.
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 107-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
164 51 - ΑΘΗΝΑ
Τ: 210 9925594
Φ: 210 9920419


E-mail
General Info: takis@nikme.gr
Technical Info: stmtech@nikme.gr