ΑΦΟΙ Ν. ΜΕΡΜΗΓΚΑ Ο.Ε.
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 107-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
164 51 - ΑΤΤΙΚΗ
Τ: 210 9925594
Φ: 210 9920419


E-mail

sales@nikme.gr
stmtech@nikme.gr