ΛΑΙΜΟΙ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ


110101
ΛΑΙΜΟΣ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΗΟΝDΑ C50 17mm
 

110102
ΛΑΙΜΟΣ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΗΟΝDΑ SS 17mm
 
  111082
ΛΑΙΜΟΣ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 24mm FLEX Χρώμιο

 

1101052
ΛΑΙΜΟΣ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ VΕSΡΑ/50 ΧΡΩΜΙΟ 26mm
 
1101102
ΛΑΙΜΟΣ & ΜΟΥΦΑ ΕΛΑΣΤ ΜΕΤΑΤΡ 24mm ΜΙΚUΝΙ ΧΡΩΜΙΟ
 

1101042
ΛΑΙΜΟΣ & ΜΟΥΦΑ ΕΛΑΣΤ ΜΕΤΑΤΡ 22mm ΧΡΩΜΙΟ
 

1101072
ΛΑΙΜΟΣ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 24mm Μικρός Χρώμιο
 

1101202
ΛΑΙΜΟΣ & ΜΟΥΦΑ ΕΛΑΣΤ ΜΕΤΑΤΡ V ΧΡΩΜΙΟ
 

1101032
ΛΑΙΜΟΣ   24mm  ΧΡΩΜΙΟ
 

1101031
ΛΑΙΜΟΣ   ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 24mm ΧΡΩΜΙΟ
 

1101202
ΛΑΙΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ  V ΧΡΩΜΙΟ
 

128001
ΜΟΥΦΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
 

1630012
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΒΑΣΗ ΛΑΙΜΟΥ
"ΡΟΤΟΡΑΣ"
 

128002
ΜΟΥΦΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
ΙΣΙΑ
 
2102010
ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Φ25 - 1mm ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑ