ΜΑΣΠΙΕ ΟΔΗΓΟΥ

ΜΑΣΠΙΕ ΣΠΑΣΤΟ  ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

HONDA                                                                                  YAMAHA

1201120   ASTREA GRAND-SUPRA MIZA                                   1201490   YAMAHA CRYPTON 2004

1201050   HONDA INNOVA ANF125                                            1201290   YAMAHA CRYPTON

1201070   HONDA GLX MIZA                                                       1201250   YAMAHA F1Z - F1ZR

1201030   HONDA C-50C - GLX                                                    

                                                                                                  1201390   SUZUKI SHOGUN

                                                                                                  1201330   SUZUKI FB/FR

                                                                                                  1201520   MODENAS

1201121   ASTREA GRAND - SUPRA MIZA

 

 

                                            

ΜΑΣΠΙΕ ΑΠΛΑ

HONDA                                                                                  YAMAHA

120112   ASTREA GRAND-SUPRA MIZA ΧΡΩΜΙΟ                       120149   YAMAHA CRYPTON 2004 ΧΡΩΜΙΟ

120111   ASTREA GRAND-SUPRA MIZA ΜΑΥΡΟ                        120148   YAMAHA CRYPTON 2004 ΜΑΥΡΟ

120105   HONDA INNOVA ANF125 ΧΡΩΜΙΟ                                120129   YAMAHA CRYPTON ΧΡΩΜΙΟ

120104   HONDA INNOVA ANF125 ΜΑΥΡΟ                                 120128   YAMAHA CRYPTON ΜΑΥΡΟ

120107   HONDA GLX MIZA ΧΡΩΜΙΟ                                           120125   YAMAHA F1Z - F1ZR ΧΡΩΜΙΟ

120106   HONDA GLX MIZA ΜΑΥΡΟ                                            120124   YAMAHA F1Z - F1ZR ΜΑΥΡΟ

120103   HONDA C-50C - GLX ΧΡΩΜΙΟ                                        120122   ΥΑΜΑΗΑ Τ-50 ΜΑΥΡΟ  

120102   HONDA C-50C - GLX ΜΑΥΡΟ                                         120123   ΥΑΜΑΗΑ Τ-50 ΧΡΩΜΙΟ 

                                                                                                  120126   ΥΑΜΑΗΑ V-50 ΜΑΥΡΟ

                                    

120137   KAWASAKI MAX MAYPO                                              120139   SUZUKI SHOGUN ΧΡΩΜΙΟ

                                                                                                  120132   SUZUKI  FB/FR MAYRO

                                                                                                  120133   SUZUKI FB/FR ΧΡΩΜΙΟ

                                                                                                  120137   SUZUKI FM MAYPO

                                                                                                  120152   MODENAS ΧΡΩΜΙΟ