ΖΙΓΓΛΕΡ

0602(100-150)
0602(100-150)
ΖΙΓΓΛΕΡ ΚΑΡΜΠΥΡ. SS Νο100-Νο150

06010(72-98)
ΖΙΓΓΛΕΡ ΚΑΡΜΠΥΡ.C50 Νο72-No98

06020(72-98)
ΖΙΓΓΛΕΡ ΚΑΡΜΠΥΡ. SS Νο72-No98
 
 

060101

ΖΙΓΓΛΕΡ ΚΑΡΜΠΥΡ.ΣΕΤ C50(72-95)
  

060201
ΖΙΓΓΛΕΡ ΚΑΡΜΠΥΡ.ΣΕΤ SS (72-95)
 
060202
ΖΙΓΓΛΕΡ ΚΑΡΜΠΥΡ.ΣΕΤ SS (100-150)
 

main jet hex mikuni

 

main jet keihin hex

 

 

main jet dell 'orto